the power of evidence

skapt av folk, for folk

Lysverket er en plattform for gransking på menneskerettigheter og miljø. Vi bistår folk og organisasjoner til å belyse saker med å samle inn og analysere informasjon fra både digitale og tradisjonelle kilder. Vi jobber med alle, fra aktivister, journalister, og grundere, fra det offentlig og ideelle, næringsliv og fagbevegelse, i Norge og internasjonalt.

vi tilbyr

Samarbeid. Vi trives på samarbeid, ikke minst når det gjelder etterforskning og utredning på sammensatte saker. Vi kan ikke alt og vi elsker å dele erfaring ved å samle dyktig fagfolk sammen med noobs like us. Råd. Vi kan etterforskning av brud på meneskerettigheter og sanksjoner, utredning av bærekraftig produksjon og arbeidsforhold i globale verdikjeder, og trygge og etiske metoder for innsamling av digitale bevis (frikilder etterretning / OSINT). Støtte. Vi støtter folk som vil jobbe med verifisering som innfallsvinkel og åpenet og ansvarlighet som hovedmål.

vi bygger platformen

Vil du bli med i kampen for åpenhet og ansvarlighet?

vi støtter

Investigation Lab

Bloggen InvestigationLab.org handler om etterforskning som en sivil praksis.  Det handler om etterforskningsarbeid som foregår i Norge, og rundt i verden, drevet av journalister, kunstnere, sosiale bevegelser, forskere og nysgjerrige individer. Digital etterforsker Robin Taylor reflektere over hva som kjer når folk prøver for ‘å finne ut av ting’.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven tråd i kraft i 2022 med målet å regulere hvordan norske selskaper respekterer menneskerettigheter og sorger for anstendig arbeidsforhold både hjemme og i leverandørkjeden.  Renee Andersen, utreder, utvikler metoder for gransking av ansvarlig næringsliv med bruk av åpenhetsloven. Watch this space.

Praksisfelleskap 

Lysvkeret planlegger flere møteplasser i 2023 og 2024 med fokus på blant annet trygg online virksomhet for utsatte gruppe, bruk av sosiale medier for utredning av verdikjeder, og forvaltning og etikk i frikilder forskning. Her du erfaring til å dele?  Vil du bli med på opplæring? Tar kontakt!