The Power of Evidence

Etterforskning i allmennhetens interesse

Om oss

Lysverket er et verdiorientert etterforsknings plattform spesialisert på menneskerettigheter og miljø. Vi bistår folk og organisasjoner til å belyse saker og håndtere risiko med å samle inn og analysere informajson fra både digitale og tradisjonelle kilder. Vi jobber med aktivister, journalister, grundere og på oppdrag fra det offentlig og ideelle, næringsliv og fagbevegelse, i Norge og internasjonalt.

Lysverket tilbyr

Samarbeid tilpasset behov

Fra etterforskning og utredning på oppdrag, til arbeid i tverfaglig teams på sammensatte saker. Vi trives på samarbeid, med målet at verifisering skaper grunnlag til robust bevis.

Unik kompetanse

Vi kan mye om etterforskning av brud på menneskrettighter, forbytseler i krig og diktatur, samt utredning av bærekraftig produksjon og arbeidsforhold i globale verdikjeder.

Kurs og opplæring

 Vi kan ikke alt og vi elsker å deler erfaring med de som kan. Vi samler dyktig fagfolk og tilbyr opplæring om  trygg or etisk metoder for innsamling av digitale bevis (frikilder etteretning / OSINT).

Investigation Lab

Bloggen InvestigationLab.org handler om etterforskning som en sivil praksis,  etterforskningsarbeidet som foregår i Norge, og rundt i verden, drevet av journalister, kunstnere, sosiale bevegelser, forskere og nysgjerrige individer. Digital etterforsker Robin Taylor reflektere over hva som kjer når folk prøver for ‘å finne ut av ting’.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven tråde i kraft i 2022 med målet å regulere hvordan Norsk selskaper respekterer menneskerettigheter og sorger for anstendige arbeidsforhold både hjeme og i leverandørkjeden.  Lysverket utvikler metoder for gransking med bruk av åpenhetsloven, med hensyn til vurdering av aktsomhets (due diligence). Vil du høre mer?

Kurs 2023

Lysvkeret planlegger flere kurs i 2023 med fokus på blant annet trygg online ettersorsking for utsatte gruppe, bruk av sosiale medier for utredning av verdikjeder, og forvaltning og etikk i frikilder forskning. Kurs er tilpasset journalister, aktivister  og medarbeider hos ideelle organisjasjoner.  Vil du bli med?