Lysverket

Lysverket er et verdiorientert etterforskningsbyrå spesialisert på menneskerettigheter og miljø. Vi bistår våre klienter til å belyse saker og håndtere risiko mer effektivt ved å skaffe dokumentasjon og robuste bevis. Våre kunder er organisasjoner og enkeltpersoner i privat, offentlig og tredje sektor i Norge og internasjonalt.

Lysverket (pronounced ‘lease-vehrk-et’) is a purpose-driven investigative firm using the power of evidence to help our clients advocate and manage risk more effectively. Our clients are organisations and individuals in the private, public, and third sectors in Norway and internationally.

Vi bruker etterforskning som metode for å bidra til å beskytte mennesker og naturmiljøet. Vi bistår enkeltpersoner, aktivistgrupper, fagforeninger og organisasjoner med å samle inn og analysere informasjon fra både digitale og tradisjonelle kilder. Våre etterforskninger kan bistå bedrifter og organisasjoner som ønsker bærekraftig verdiskaping, med føre-var og aktsomhetsanalyser av verdikjeder (HRDD, selskapsgjennomgang) med fokus på menneskerettigheter og miljø.

Our investigations provide the basis for action to protect people and the planet. We support people, workers, and movements to organize and mobilize, working together to collect and analyse digital and real world evidence. We leverage the power of investigation for sustainable value creation by helping companies and non-profits with human rights and sustainability due diligence.


Fram til 1990 tallet ordet ‘lysverket’ ble brukt lokalt om enheter som levert lys og kraft til husholdninger og bedrifter, som Bergen Lysverker og Oslo Lysverker

In Norway, ‘lysverket’ – literally ‘the light works’ in English – was the source of power and light to households and businesses, equivalent in other countries to the local department of light and power


In case you were wondering

Vi etterforsker, utreder og gransker i allmennhetens interesse.

Vi tar oppdrag, donasjoner og tilskudd fra enkeltpersoner, organisasjoner og offentlige etater.

Vi bruker all inntekt for å fremme en bærekraftig levering av etterforskning i allmennhetens interesse, samt gode lønn og arbeidsforhold for medarbeidere.

Vi deler ikke utbytte til våre eierne.

Vi slipper jevnlig rapporter om våre aktiviteter og økonomi.

Vi er ikke tilknyttet noe politisk parti.

Vi jobber bare med individer og enheter som respektere menneskerettighetene, arbeidstakersrettigheter og miljøet.

Vi godtar ikke bestikkelser, selvfølgelig.

We investigate in the public interest.

We accept assignments, donations and grants from individuals, organisations, and government agencies.

We use all income to promote the sustainable delivery of investigation in the public interest as well as good pay and entitlements for employees

We do not accumulate profits for the purpose of sharing it among our owners.

We regularly release reports about our activities and financial flows.

We are not affiliated with any political party.

We work only with individuals or entities that respect human rights, labour rights and the environment.

Oh, and we do not accept bribes.


Lysverket Analyse AS  /  lysverket@protonmail.com
Org. nr: 928 053 296  /  Øvre Slottsgt. 3, Oslo